Skip to main content

Avís legal


L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa a disposició dels usuaris d’Internet, informació i serveis d’interès general a través del portal gramenet.cat., sota les següents condicions generals:

1. Condicions d’Accés

Mitjançant l'accés i ús a la web cansistere.gramenet.cat l'usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

S’aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a la web cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d’Ús

L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix cansistere.gramenet.cat, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l'usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

Finalment, l'usuari haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

En conseqüència, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret a excloure a l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d’accés i ús a la web, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús".

3. Continguts 

Les dades i continguts que apareixen al web tenen, exclusivament, finalitat informativa de caràcter general. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret de modificar unilateralment i sense avís previ els continguts i serveis existents al web, a introduir-ne de nous i a suprimir-ne d’altres.

4. Responsabilitats 

Accés

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d’accés a Internet.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que pugin causar alteracions en els equips dels usuaris, i s’exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.

Continguts

L'Ajuntament no garanteix la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats al web és del mateix usuari.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no es responsabilitza dels continguts, serveis o opinions que entitats externes, proveïdores de continguts o enllaçades des del web, puguin expressar o oferir als usuaris del web.

5. Protecció de Dades de Caràcter Personal

Dades facilitades voluntàriament per l’usuari

El web sol·licita als seus usuaris, en els seus formularis, dades de caràcter personal per poder donar resposta a les seves demandes, sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

D’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquestes dades seran incorporades en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Santa Coloma d Gramenet .

L’Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que en garanteixen la seguretat.

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició    reconeguts per la normativa de protecció de dades, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o per fax al 93 466 0510 d’acord amb els procediments i models aprovats per aquest Ajuntament.

Galetes (cookies)

Una cookie és un petit arxiu de dades que el lloc web escriu en la unitat de disc que el visita, no pot llegir dades del disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

En cap cas, les cookies que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària del web. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accés al web.

En cas de ser utilitzades, les cookies de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’usuari i desapareixen amb el tancament del navegador) únicament es imitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.

Comunicació Segura

Les comunicacions de l’usuari del web es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l’usuari i l’Ajuntament. L’usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb la icona d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Són propietat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o dels seus titulars legítims, tots els elements inclosos al web: continguts, codis font, bases de dades, marques, logotips, imatges, dibuixos i qualsevol element susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Els drets d’autoria i explotació en tota la seva  extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. 


7. Vincles o Enllaços amb o des d’altres Webs Externs

Quan s’enllaci amb el web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d'URL del web. Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar, que l'Ajuntament autoritza, intervé, avala, promociona, participa o supervisa els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que en consentin la seva inclusió, excepte autorització expressa.

La presència al web de l’Ajuntament d’enllaços a altres webs externs té caràcter merament informatiu. Per tant l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

  1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspectes dels serveis oferts per l’espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquests webs o portals externs.
  3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  4. Els termes o condicions d’ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
  5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

8. Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis estatals i autonòmiques que li siguin d’aplicació.

 La resolució dels conflictes o controvèrsies jurídiques que es puguin generar en relació amb aquestes condicions generals es substantivaran davant la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatal competents en cada cas.